UTLEIEINFORMASJON

Utleieinformasjon

1.) UTLEIE OG OMRÅDEINFORMASJON
2.) PRISER
3.) BOOKING


 

1.) UTLEIE OG OMRÅDEINFORMASJON

Egen selvstendig forening ”Gardermoen Raceway Arena” (GRA) administrerer daglig drift og utleie av området.

Ved leie av området kan dugnadsbaserte tjenester leies inn for diverse tilrettelegging, ellers er det ikke inkluderende bistand eller ansvarlig personell tilstede. Leietager har derfor alltid eget ansvar over egen aktivitet. Dette medfører at leietager må forholde seg til vegtrafikkloven, selv søke disp. fra vegtrafikkloven, selv søke lisensiering gjennom NBF / NMF, selv søke kommunal godkjennelse ved større arrangement, etc.

For å ivareta seriøsitet og sikkerhet vedrørende selvstendig ansvar må leietager være registrert firma / klubb / organisasjon.

Se egen link for utleie av mobil tribune, festivaltoaletter, kommunikasjonsradioer, speakeranlegg, strømfordelingskap etc.

Område Syd: (Lengst inn):  Dragrace banens depotområdet. Store områder i grus og gress med gjennomgående asfaltvei passende til depot, utstilling, kjøreøvelser etc. Stor asfaltflate med oppmerkede baneparseller for Drifting, Autocross, Gokart, div. kurs og kjøreøvelser etc. Diverse oppmerking er kun veiledende så hver enkelt leietager må sette opp sitt mønster med kjegler, tønner, etc.  Her finnes toalett og dusj anlegg med strømuttak jevnt fordelt over hele området. Det er ikke nettstrøm tilgjengelig men aggregat kan driftes av utleier etter avtale. Benyttelse av toalettanlegg må forhåndsavtales grunnet behov av strøm. Området har kun "sommervann". Innelåste kjegler kan avtales til å være tilgjengelig, Gummi-Yersey-stein og tønner står lagret. Utsetting og rydding av Gummi-Yersey og tønner er krevende og må planlegges. (Innelåste kjegler tillates ikke benyttes ved drifting grunnet skaderisiko.) Det er stort område til publikumsparkering tydelig avgrenset fra hovedområdet. Området har egen banelisens for drifting og utleier kan formidle kontakt med lisensierte funksjonærer som kan stå ansvarlig for trening og mindre events.

Område Nord (Nærmest inngangsportalen) Dragracebanens bremsestrekning, asfaltert flystripe  på 800 x 20 meter med tilknytning til flere internveger og åpne asfalterte felter. Område er gunstig til forskjellig test og kurs virksomhet da asfalten her er særdeles jevn, rein og av god kvalitet. Selve hovedbanen er omgitt av Yersey-sikkerhets-mur som kan fjernes og justeres etter avtale ved større events etc. Dette området har ikke opplegg for strøm eller vann. Det finnes tilgjengelige festivaltoaletter og vanncontainere som kan leies etter avtale. Det kan også besørges aggregat og strømfordeling etter avtale.

Område Midt: Preparert dragracebane på 20 x 430 meter som er separat avsperret. Aktører som ønsker motorsport må forevise lisenser og kompetanse iht. regler og retningslinjer fra NBF og/eller NMF, eventuelt søke NDRG til teknisk arrangør. Benyttelse av dette området betinger at man også leier område Nord og / eller område Syd.

Ingen av områdene blir rutinemessig brøytet for snø, utleier kan formidle brøyting etter leietagers ønske og kostnad.

FLYFOTO: https://www.norgeskart.no/#!?project=seeiendom&layers=1003,1014&zoom=14&lat=6677688.81&lon=285120.20&sok=gardermoen

Flyfoto er ikke helt oppdatert på utvidelse av sydligste område med mer asfalt. Ønskes mer nøyaktige tegninger, bilder og film gå til: https://www.facebook.com/groups/199279687203748/ RINGBANEN/GARDERMOEN RACEWAY OFFICIAL


2.) PRISER

For å spare dugnadsbasert administrasjon skal klubber, foreninger og private på forhånd overføre avtalt sum til konto 0539 55 93716 med leiedato som referanse. Faktura med gebyr kr. 80,- blir kun sendt firma/org. nr.

Prisene gjelder enten område ”Syd” eller «Nord».

Dersom leietager ønsker å benytte begge områdene vil dette kun føre til en beskjeden prisøkning, men uten avtale er det kun område "Syd" som er tilgjengelig.


  

Midtuke, 16:30 – 20:00 Samling, klubb-events, trening etc.

1.000,-

Midtuke, 16:30 – 20:00 Firma-events media, kurs, etc.

2.000,-

Midtuke, 07:00 – 16:30 Firma-events, media, kurs, etc.

3.500,-

Midtuke, 1 dag, Kommersielt Arrangement

8.000,-

Helg, 1 dag, 09:00 – 18:00 (31.okt – 31.mar.) Samling, klubb-events, trening etc.

2.500,-

Helg, 1 dag, 09:00 – 18:00 (01.apr – 30.okt.) Samling, klubb-events, trening etc.

3.500,-

Helg, 1 dag, Motorsport / Klubb - Arrangement

5.000,-

Helg, 1 dag, Kommersielt Arrangement

14.000,-

Gebyr for rebooking av faste leieavtaler (pr.gang)

800,-

Dugnadspris pr. time, Omvisning, Møte, Tilrettelegging, Rydding, Konsulenttjenester

400,-

Administrasjons/Fakturagebyr

80,-

  

Fast gebyr for maskinbørsting etter drifting, 1 - 3 biler

600,-

Fast gebyr for maskinbørsting etter drifting, over 3 biler

1000,-

3.) BOOKING

Spørsmål og booking sendes pr. mail til Frode Hansen, frodegardermoen@gmail.com

Mail skal i første omgang inneholde opplysninger om hva slags aktivitet, omfang/størrelse, iht. lisensiert motorsport eller iht. vegtafikkloven, samt full adresse med kontaktperson fra ansvarlig firma/klubb/organisasjon.

Enklere spørsmål kan rettes til Frode på telefon 922 04 117, men ALT av bekreftelser og booking SKAL SKJE PR. MAIL.

Avbestilling må skje seinest 3 uker før booket dato.

Vår utleiekalender  (fra menyvalg øverst) gir en oversikt over hvilke datoer som er ledige og det er viktig at denne studeres FØR booking.

MERK!

Kvelder kan vare til 22.00 ved avtale, men “turtall-støy” og “dekk-støy” skal avsluttes kl. 20.00.

Bruk av banen etter kl. 18.00 på helg skal avtales for hvert tilfelle.

Støyende motorsport på søndager og helligdager skal grunnet støy KUN dreie seg om omsøkt arrangement. (Superstage og autocross defineres ikke som støyende)

For WEEKENDS ved club-events og annen tilfeldig leie ønsker ikke utleier å innvolveres i spørsmål om bytte / omrokkeringer! Utleier kan ved forespørsel oppgi kontaktpersoner på eventuellt “byttbare” leietagere.

For HVERDAGER, reservasjoner fra Media og Sjåførskoler kan forsøkes omrokkert ved minst 3 ukers forvarsel!

Ved de tilfeller utleier må organisere omrokkering  vil ny leietager bli belastet med kr. 800,- for hvert tilfelle!

SeniorMC og Oslo MK kan ikke omrokkeres etter påbegynt sessong.

Utleier forbeholder seg rett til å leie ut område «syd» og område «nord» uavhengig av hverandre dersom ikke annet er avtalt.

OBS… Vi har måttet innføre ett fast gebyr for maskinbørsting etter drifting som kommer i tillegg til ordinær leie for hver enkelt leieperiode.

Ved bruk av 1 - 3 driftebiler koster dette 600,- 

Flere enn 3 driftebiler koster 1000,-

I de tilfeller hvor leietager bruker opp dekk av ett slikt omfang at maskinbørsting ikke tar alle forurensingene så vil det komme ett ekstra gebyr på fra 500,- til 1000,- på toppen av standard gebyr og leiepris.


Sjekk utleiekalender fra menyvalg øverst.
Translate »