Ekstra ordinær generalforsamling lørdag 13 mai.

Medlemmer i NDRG innkalles herved til en ekstraordinær generalforsamling lørdagen den 13 mai, 30 minutter etter løpslutt i funksjonærbrakken.

AGENDA

1 Åpning av møte ved leder

2 Valg av ordstyrer

3 Valg av referent og 2 st til signering av protokoll

4 Godkjennelse av møteinnkalling

5 Sak til behandling: Endring av vedtekter ihht lovverk Idrettsforbundet

6 Møte avsluttes

Translate »