UTLEIEINFORMASJON

Utleieinformasjon

1.) UTLEIE OG OMRÅDEINFORMASJON
2.) PRISER
3.) BOOKING


 

1.) UTLEIE OG OMRÅDEINFORMASJON

Egen selvstendig forening ”Gardermoen Raceway Arena” (GRA) administrerer daglig drift og utleie av området.

Ved leie av området kan dugnad-baserte tjenester leies inn for diverse tilrettelegging, ellers er det ikke inkluderende bistand eller ansvarlig personell tilstede. Leietager har derfor alltid eget ansvar over egen aktivitet. Dette medfører at leietager må forholde seg til vegtrafikkloven, selv søke disp. fra vegtrafikkloven, selv søke lisensiering gjennom NBF / NMF, selv søke kommunal godkjennelse ved større arrangement, etc.

For å ivareta seriøsitet og sikkerhet vedrørende selvstendig ansvar må leietager være registrert firma / klubb / organisasjon.

For "private" motorsport utøvere som skal "teste" egenskaper på løpskjøretøy kan spesielle avtaler inngås, kontakt Frode 92204117, frodegardermoen@gmail.com

Se egen link for utleie av mobil tribune, festivaltoaletter, kommunikasjonsradioer, speakeranlegg, strømfordelingskap etc.

Område Syd (Lengst inn) Flerbruksområde / Dragrace banens depot: -Her er stor asfaltflate med 750 meter lang, 8 meter og bredere oppmerket baneparsell passende for Drifting, Trackday, Gokart, div. Kurs, Kjøreøvelser etc. Oppmerking er kun veiledende så hver enkelt leietager må sette opp sitt mønster med kjegler, tønner, etc.  Her er også store områder i grus og gress med gjennomgående asfaltvei passende til depot, utstilling, kjøreøvelser etc. På området finnes også toalett, dusj anlegg og strømuttak jevnt fordelt over hele området, serverings-punkt med kjøkken samt mindre klubbhus/møtelokale. Det er ikke nettstrøm tilgjengelig men aggregat kan driftes av utleier etter avtale. Lite separat handikapvennlig toalett er alltid tilgjengelig på sommertid, men bruk av toalettanlegg og andre fasiliteter må forhånd-avtales. Området har kun "sommervann". Det er stort område til publikums-parkering tydelig avgrenset fra hovedområdet. Området har egen banelisens for Drifting og utleier kan formidle kontakt med lisensierte funksjonærer som kan stå ansvarlig for trening.

Område Nord (Nærmest inngangsportalen) Dragracebanens bremsestrekning: -Her er asfaltert flystripe  på 800 x 20 meter med tilknytning til flere internveger og åpne asfalterte felter. Område er gunstig til forskjellig test og kurs virksomhet da asfalten er av særdeles god kvalitet. Selve hovedbanen er omgitt av betong-sikkerhets-mur som ved store arrangement, messer etc. kan fjernes og justeres etter avtale. Dette området har ikke opplegg for strøm eller vann. Det finnes tilgjengelige festivaltoaletter og vanncontainere som kan leies etter avtale. Det kan også besørges aggregat og strømfordeling etter avtale.

Område Midt: -Preparert dragracebane på 20 x 430 meter som er separat avsperret. Aktører som ønsker motorsport må forevise lisenser og kompetanse iht. regler og retningslinjer fra NBF og/eller NMF, eventuelt søke NDRG til teknisk arrangør. Benyttelse av dette området betinger at man også leier område Nord og / eller område Syd.

På vinteren blir det forsøkt å holde innfartsveg og en enkel rundbane kjørbar / brøytet for snø. Brøyting utover dette må avtales etter leietagers ønske og kostnad.

FLYFOTO: (Kopier adresse): https://www.norgeskart.no/#!?project=seeiendom&layers=1003,1014,1015&zoom=14&lat=6677688.81&lon=285120.20&sok=gardermoen&panel=searchOptionsPanel

Flyfoto er korrekt pr. 2022.

Ønskes opplysninger om events, bilder og film, besøk oss på facebook: (Kopier adresser)https://www.facebook.com/groups/199279687203748/ pluss https://www.facebook.com/groups/norskdragracing/pluss https://www.facebook.com/groups/driftetrtening

2.) PRISER

Faktura blir kun sendt der firma/org. nr. står som offisiell leietager.

Klubber og foreninger uten org. nummer samt alt privat må på forhånd overføre avtalt sum til konto 0539 55 93716 eller Vipps 509227 (Med leiedato som referanse.)

Oppførte priser gjelder kun område ”Syd”.

Område "Nord" er generelt vesentlig billigere og priser må avtales.

Dersom leietager ønsker å benytte både område "Syd" og  område "Nord" vil dette føre til en avtalt prisøkning, men uten avtale er det kun område "Syd" som er tilgjengelig.

  
Priser for vinter der sesong-datoer ikke står oppført må avtales. 

Midtuke, 16:30 – 20:00 

2.500,-

Midtuke, 07:00 – 16:30 

5.500,-

Midtuke, 1 dag, Kommersielt Arrangement.

10.000,-

Lørdag og Søndag, pr. dag, 09:00 – 18:00, Vintersesong (31.okt – 31.mar.) 

3.500,-

Lørdag, 09:00 – 18:00, Sommersesong (01.apr – 30.okt.) 

7.000,-

Søndag, 09:00 – 18:00, Sommersesong (01.apr – 30.okt.) 

5.500,-

Lørdag, Motorsport / Klubb - Arrangement.

9.000,-

Søndag, Motorsport / Klubb - Arrangement.

7.000,-

Lørdag og Søndag, pr. dag, Kommersielt Arrangement.

18.000,-

Gebyr for rebooking av faste leieavtaler (pr.gang) 

800,-

Dugnadspris pr. time, Omvisning / Møte / Tilrettelegging /  Rydding / Konsulenttjenester / Funksjonæroppgaver.  

400,-

 Rigging og nedrigg av lisensiert Driftebane 1500,-
 Aktivitetsleder ved Drifting. Ettermiddag / Lørdag 800,- / 2000,-

Fast gebyr for maskin-børsting ETTER trening eller arrangement i Drifting. (Billigere dersom børsting dekker forurensing fra flere brukere)

1500,-

Ved behov av STRØM (Stort Diesel Aggregat), Serveringstelt, Møtelokale, Stort toalettanlegg, Dusjanlegg etc. må "pakkepriser" avtales. Åpen kiosk kan også avtales.

 

3.) BOOKING

Spørsmål og booking sendes pr. mail til Frode Hansen, frodegardermoen@gmail.com

Mail skal i første omgang inneholde opplysninger om hva slags aktivitet, omfang/størrelse, iht. lisensiert motorsport eller iht. vegtrafikkloven, samt full adresse med kontaktperson fra ansvarlig firma/klubb/organisasjon.

Enklere spørsmål kan rettes til Frode på telefon 922 04 117, men ALT av bekreftelser og booking SKAL FOREGÅ PR. MAIL.

Avbestilling må skje seinest 3 uker før booket dato.

Vår utleiekalender  (fra menyvalg øverst) gir en oversikt over hvilke datoer som er ledige og det er viktig at denne studeres FØR booking.

MERK!

Kvelder kan vare til 22.00 ved avtale, men “turtall-støy” og “dekk-støy” skal avsluttes kl. 20.00.

Bruk av banen etter kl. 18.00 på helg skal avtales for hvert tilfelle.

DRIFTING på søndager og helligdager skal grunnet støy KUN dreie seg om omsøkt arrangement.

For WEEKENDS ved club-events og annen tilfeldig leie ønsker ikke utleier å involveres i spørsmål om bytte / omrokkeringer! Utleier kan ved forespørsel oppgi kontaktpersoner på eventuelt “byttbare” leietagere.

For HVERDAGER, reservasjoner fra Media og Sjåførskoler kan forsøkes omrokert ved minst 3 ukers forvarsel!

Ved de tilfeller utleier må organisere omrokering  vil ny leietager bli belastet med kr. 800,- for hvert tilfelle!

MC Akademiet og Oslo MK kan ikke omrokeres etter påbegynt sesong.

Utleier forbeholder seg rett til å leie ut område «syd» og område «nord» uavhengig av hverandre dersom ikke annet er avtalt.

I de tilfeller hvor leietager innen DRIFTING bruker opp dekk av ett slikt omfang at maskinbørsting ikke tar alle forurensningene (spesielt stål-kord) så vil det komme ett ekstra gebyr på fra 500,- til 1000,- på toppen av standard gebyr og leiepris.

Sjekk utleiekalender fra menyvalg øverst.
Translate »