Endringer påmelding og strøm fra 2020 oppd.2024

Nytt fra 2024

NDRG må dessverre legge til en miljøavgift pålydende 200,- per utøver og arrangement. Vi har lenge sett at avfall ikke blir sortert slik det skal og at det blir kastet mye uhensiktsmessig avfall, som egentlig skulle tatt en tur til avfalls deponi. Dette har i 2024 gitt oss kostnader pålydende 103 000,-, denne kostnaden blir nå lagt til påmeldingsavgiften.

Nytt fra 2022…..

Grunnet veldig høye dieselpriser pr i dag, 10/3-22, må utøvere forberede seg må en økning av startavgiften. Strøm er jo inkludert i startavgiften. Vi håper at vi slipper dette 🙁 Ellers er det normale startavgifter fra 2022, 1300 juniorer, 3000 senior mc og 3200 senior bil. Men det må forventes at avgiften vil bli høyere 🙁

Nytt fra 2022 er også at hvis team har med seg mer enn 1 bopel ( campingvogn, bobil el lignende ) så skal denne få plass innenfor den depo plass som er oppgitt i påmelding. Hvis ikke, så vil denne bli plassert på anvist plass på området. Det er altså ikke noen automatikk at denne skal få stå “sammen” med teamet. Videre SKAL strøm betales ekstra for denne, dette gjøres ved innsjekk.

Nytt fra 2020…..

Tidligere har det vært mulig å krysse av for strøm eller ikke strøm. Det har dessverre viset seg at veldig mange har misbrukt dette og koblet seg på hos nabo og så videre…dette har ført til flere nesten-brann situasjoner og mye ødelagt utstyr. Vi har derfor måttet gå til det skritt å innføre obligatorisk strøm til alle, dette er innbakt i påmeldingen fra i år. Det betyr at det vil se veldig mye dyrere ut nå ved påmelding men i realiteten så er det kun en økning med 300,- for seniorer og 100,- for juniorer i ren påmelding.

Det er aldri populært å øke priser,  NDRG har egentlig subsidiert utøvere i alle år, vi må nå prøve å redusere dette.

Det vil være mulig for familier for eksempel, å få refundert den obligatoriske strøm kostnaden når det er flere utøvere i samme boenhet som alle har betalt strøm. Det vil da kunne refunderes i sekretariat ved ankomst på aktuelt løp.

Translate »