Nytt fra 2020

Nytt fra 2020…..

Tidligere har det vært mulig å krysse av for strøm eller ikke strøm. Det har dessverre viset seg at veldig mange har misbrukt dette og koblet seg på hos nabo og så videre…som har ført til flere nesten-brann situasjoner og mye ødelagt utstyr. Vi har derfor måttet gå til det skritt å innføre obligatorisk strøm til alle, dette er innbakt i påmeldingen fra i år. Det betyr at det vil se veldig mye dyrere ut nå ved påmelding men i realiteten så er det kun en økning med 200,- for seniorer og 100,- for juniorer i ren påmelding og 30,-/dag i strøm.

Det er aldri populært å øke priser men som arrangør har NDRG  subsidiert alle utøvere i alle år, vi må nå prøve å redusere dette.

Det vil være mulig for familier for eksempel, å få refundert den obligatoriske strøm kostnaden når det er flere utøvere i samme boenhet som alle har betalt strøm. Det kan da refunderes i sekretariat ved ankomst.

Translate »