Året som gikk og planer fremover i 2022

 • Året som gikk og planer fremover i 2022

  Ytterligere et år med covid-19 er gått, heldigvis ser det ut til at vi kan se frem til en “normal” sesong ????

   

  I 2021 var startavgifter inkl. strøm satt til 1300/4000,-. Styret tror at tiltak og restriksjoner i forhold til corona vil, så å si, bli borte og styret setter ned til «normale» startavgifter i 2022, 1300/3000/3200,-. Dette er inkl strøm.  Det er fra 2021 obligatorisk med strøm for alle startende. Obligatorisk strøm ved påmelding forsvarer vi enkelt med at det er mange som har misbrukt dette tidligere og koblet seg på hverandre med dårlig utstyr og som har gitt oss, som arrangør, store kostnader ifb med brann i kabler etc. Der hvor familier/team deler en bopel så vil vi være løsnings-orientert selvsagt. I team hvor det kommer ekstra campingvogner/bobiler vil det bli en tilleggsavgift for strøm forutsatt at de ikke tar mer plass enn tildelt depo plass for aktuelt team.

  I 2021 er det blitt kjøpt nytt tidtakingssystem, lagt mye ny asfalt, tribuner er blitt fornyet, teknisk område blir klart før første løp 2022, gamle dusjanlegget er blitt fornyet og mye mer ????. Her ligger en investering på totalt ca 1,5 mill. Det er også blitt laget en forlenget driftesløyfe/depo til den ringe sum av ca 600 000,-.

  I 2022 feirer vi 25 år! Dette skal vi feire på Drag Challenge ????

  Vi har begynt å jobbe mot EM bil og mc. Det er på tide å få på plass dette og sette Gardermoen Raceway på kartet igjen ????. Planen er at vi i 2024 skal kjøre EM, veien dit er lang og vi har noen utbedringer som må gjøres, disse er ikke veldig store, men har selvsagt en kostnad. Største utfordringen er midler til premiepenger/reisepenger. Vi har trua ????

  Vi gleder oss til sesongen 2022 og gleder oss til å se dere alle sammen ????

  Comments are closed.

Translate »