Årsmøte 2021- innkalling og nominering av kandidater til styre

 • Årsmøte 2021- innkalling og nominering av kandidater til styre

  Til medlemmer i Norsk Dragracing Gardermoen.

  Gardermoen 8 februar 2021

  Innkalling til årsmøte i Norsk Dragracing Gardermoen 2021

  Styret innkaller herved til årsmøte i Norsk Dragracing Gardermoen Årsmøtet avholdes 22 mars kl.18.00

  Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

  Alle medlemmer som ønsker å delta på digitalt årsmøte bes om å registrere seg innen 13 mars kl.24.00 på mail til: styre@ndrg.no . Vi ønsker da fullt navn og mobilnummer.

  Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, sende dokumenter, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

  Ved registrering for deltakelse på årsmøtet, vil saksliste og alle dokumenter og en lenke sendes for å få tilgang til møtet, senest en uke før årsmøte avholdes.

  Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 22 februar 2021 til styre@ndrg.no

  Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Disse sendes til den email adresse som medlem registrert seg med ved registrering til årsmøte.

  Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

  For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Norsk Dragracing Gardermoen i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Norsk Dragracing Gardermoen. Det vil si at man skal ha betalt medlems kontigent. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

  Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Norsk Dragracing Gardermoen kontaktes på styre@ndrg.no

  Velkommen til årsmøte!

  Med vennlig hilsen

  Styret

   

  Valgkomiteen har et ønske om at medlemmer nominerer kandidater til styreverv og revisorer. Viktig at man har spurt vedkommende man nominerer først.

  Nominasjoner sendes til leder i valgkomiteen: Erlend Amundsen på mail: erlend.amundsen@dhl.com

  Valgkomiteen består av øvrige medlemmer: Johnny Kristiansen, Birgit Olstad Rognlien og Laila Frydenlund som vara medlem.

  På valg i 2021 er:

  Bjørn Jensen, nestleder

  Frode Hansen, styremedlem

  Ingunn Granhaug Andersen, kasserer/styremedlem

  Erik Jacobsen, styremedlem

  Frank Jacobsen, styremedlem

   

  Trond Høiberget, vara medlem

  Stian Hellem, vara medlem

  Rita Winczheim, vara medlem

   

  Comments are closed.

Translate »