Innkalling og sakliste årsmøte 2 juni 2020

 • Innkalling og sakliste årsmøte 2 juni 2020

   

  Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Norsk Dragracing Gardermoen 2020

  Styret viser til innkalling til årsmøte av 18 februar (første gang) og 30 april 2020

  Årsmøtet avholdes den 2 juni kl.18.00 i klubbhus Gardermoen Raceway

  Under følger saklisten for årsmøtet:

  Sak 1:   Godkjenne de stemmeberettigede

  Sak 2:   Velge dirigent(er)

  Sak 3:   Velge protokollfører(e)

  Sak 4:   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

  Sak 5:   Godkjenne innkallingen

  Sak 6:   Godkjenne saklisten

  Sak 7:   Godkjenne forretningsorden

  Sak 8:   Behandle idrettslagets årsberetning

  Sak 9:   Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

  Sak 10: Behandle forslag og saker

  Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

  Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

  Sak 13: Foreta følgende valg:

  13.1 Styre:

  Innstilling fra valg komité

  13.2 Kontrollutvalg/Revisorer:

  – medlemmer

  – varamedlem

  13.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

  13.4 Valgkomité:

  – leder

  – medlemmer

  – varamedlem

  Sak 14:  Møte avsluttes

   

   

  Følgende dokumenter legges frem/sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøte:

  • Styrets forslag til forretningsorden
  • Idrettslagets årsberetning
  • Regnskap i revidert stand
  • Kontrollkomiteens/Revisorers beretning
  • Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
  • Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om fullmakt
  • Styrets forslag til budsjett
  • Valgkomiteens innstilling
  • Styrets innstilling til ny valgkomité

   

  Ved spørsmål om årsmøtet, kan styret Norsk Dragracing Gardermoen kontaktes på e-postadresse – styre@ndrg.no

  Med vennlig hilsen
  styret

   

  (Dokumentet er utarbeidet av NIFs juridiske avdeling, og sist oppdatert 14.01.2020. Dokumentet skal bare benyttes for årsmøtet 2020, og ikke senere årsmøter.)

   

  Comments are closed.

Translate »