Innkalling til årsmøte 30 mars kl.18

 • Innkalling til årsmøte 30 mars kl.18

   

  Til medlemmene i Norsk Dragracing Gardermoen

  Innkalling til årsmøte i Norsk Dragracing Gardermoen 2020

  Styret innkaller herved til årsmøte i Norsk Dragracing Gardermoen

  Årsmøtet avholdes 30 mars kl.18.00. Adresse er klubbhuset Gardermoen raceway.

  Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10 mars 2020 på mail til styre@ndrg.no.

  Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på mail registrert i medlemssystemet min idrett.

  For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Norsk Dragracing Gardermoen i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Norsk Dragracing Gardermoen.

  Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, send mail til styre@ndrg.no
  Velkommen til årsmøte!

  Med vennlig hilsen

  styret  

  [Dokumentet er utarbeidet av NIFs juridiske avdeling, og sist oppdatert 14.01.2020. Dokumentet skal bare benyttes for årsmøtet 2020, og ikke senere årsmøter. Ved hvert årsmøte bør idrettslaget sjekke https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/ for eventuell ny versjon av dokumentet.]

  Fra valgkommitteen:

  Valg NDRG 2020

   

   

  Comments are closed.

Translate »