Ny og endelig dato for årsmøte NDRG – 2 juni 2020

 • Ny og endelig dato for årsmøte NDRG – 2 juni 2020

  Kjære medlemmer i NDRG.

  Ny dato for årsmøte er nå satt til 2 juni kl.18.00 2020 i klubbhuset Gardermoen Raceway.

  Sett av datoen :).

  Dokumenter til årsmøte blir tilgjengelig senest 1 uke i forveien. Innkalling er foregått iht regelverk tidligere, vi har bare måttet flytte datoen noen ganger grunnet corona situasjonen.

  Gardermoen 4 mai 2020

  Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Norsk Dragracing Gardermoen 2020

  Styret viser til innkalling til årsmøte av 18 februar (første gang) og 30 april 2020

  Årsmøtet avholdes den 2 juni kl.18.00 i klubbhus Gardermoen Raceway

  Under følger saklisten for årsmøtet:

  Sak 1:   Godkjenne de stemmeberettigede

  Sak 2:   Velge dirigent(er)

  Sak 3:   Velge protokollfører(e)

  Sak 4:   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

  Sak 5:   Godkjenne innkallingen

  Sak 6:   Godkjenne saklisten

  Sak 7:   Godkjenne forretningsorden

  Sak 8:   Behandle idrettslagets årsberetning

  Sak 9:   Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

  Sak 10: Behandle forslag og saker

  Reviderte vedtekter i henhold til regelverk NIF

  Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

  Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

  Sak 13: Foreta følgende valg:

  13.1 Styre:

  Innstilling fra valg komité

  13.2 Kontrollutvalg/Revisorer:

  – medlemmer

  – varamedlem

  13.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

  13.4 Valgkomité:

  – leder

  – medlemmer

  – varamedlem

  Sak 15: Møte avsluttes

   

   

  Følgende dokumenter legges frem/sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøte:

  • Styrets forslag til forretningsorden
  • Idrettslagets årsberetning
  • Regnskap i revidert stand
  • Kontrollkomiteens/Revisorers beretning
  • Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
  • Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om fullmakt
  • Styrets forslag til budsjett
  • Valgkomiteens innstilling
  • Styrets innstilling til ny valgkomité

   

  Ved spørsmål om årsmøtet, kan styret Norsk Dragracing Gardermoen kontaktes på e-postadresse – styre@ndrg.no

  Med vennlig hilsen
  styret

   

  (Dokumentet er utarbeidet av NIFs juridiske avdeling, og sist oppdatert 14.01.2020. Dokumentet skal bare benyttes for årsmøtet 2020, og ikke senere årsmøter.)

   

  Ble annonsert 11 februar 2020:

  Til medlemmene i Norsk Dragracing Gardermoen

  Innkalling til årsmøte i Norsk Dragracing Gardermoen 2020

  Styret innkaller herved til årsmøte i Norsk Dragracing Gardermoen

  Årsmøtet avholdes 30 mars kl.18.00. Adresse er klubbhuset Gardermoen raceway.

  Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10 mars 2020 på mail til styre@ndrg.no. Frist utgått!

  Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på mail registrert i medlemssystemet min idrett.

  For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Norsk Dragracing Gardermoen i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Norsk Dragracing Gardermoen.

  Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, send mail til styre@ndrg.no
  Velkommen til årsmøte!

  Med vennlig hilsen

  styret  

  [Dokumentet er utarbeidet av NIFs juridiske avdeling, og sist oppdatert 14.01.2020. Dokumentet skal bare benyttes for årsmøtet 2020, og ikke senere årsmøter. Ved hvert årsmøte bør idrettslaget sjekke https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/ for eventuell ny versjon av dokumentet.]

  Fra valgkommitteen:

  Valg NDRG 2020  – frist utgått!

  Comments are closed.

Translate »