Strøm sesongen 2022

  • Strøm sesongen 2022

    Som alle fått med seg så er prisen på diesel blitt veldig høy. For klubben betyr det sannsynligvis dessverre at vi må øke prisen på strøm, denne er jo obligatorisk og ligger i startavgiften. Per i dag vet vi ikke hvor mye vi må øke, la oss håpe at ting går tilbake til  normale tilstander når vi kommer til Spring Nats. Vi har tidligere annonsert at vi går tilbake til normale startavgifter men med strøm inkludert.

    Dette til info til alle utøvere.

    Comments are closed.

Translate »