Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

 • Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

  Medlemmer i NDRG innkalles herved til en ekstraordinær generalforsamling lørdagen den 13 mai, 30 minutter etter løpslutt i funksjonærbrakken.
  AGENDA
  1 Åpning av møte ved leder
  2 Valg av ordstyrer
  3 Valg av referent og 2 st til signering av protokoll
  4 Godkjennelse av møteinnkalling
  5 Sak til behandling: Endring av vedtekter ihht lovverk Idrettsforbundet
  6 Møte avsluttes

  Comments are closed.

Translate »