Til våre bilsportarrangører – gjeldende lisenser/forsikringer

 • Til våre bilsportarrangører – gjeldende lisenser/forsikringer

  Til våre bilsportarrangører

  Vedlagte informasjon er sendt til våre hovedorganisasjoner i dag:

  KNA
  NMK
  FMK

  Hei

   

  Det er utrolig mye «fake news» ute på sosiale medier om dette med lisenser og forsikringer for tiden. Det er tydelig at noen mener de har en fordel av å spre tvil og usannheter rundt dette, og mange som leser disse falske nyhetene tror på dem og sprer det videre.

  Egentlig er det ganske utrolig at man har gjort dette med forsikring til den store greia i dette. Våre regler er jo helt klare på dette, og har vært slik i all tid. Med andre ord er det ikke noen forsikringsavtale som regulerer dette med deltagelse på tvers av forbund for vår del. Det er regelverket vårt.

   

  Generelle Bestemmelser:
  9. Anmeldere og deltagere
  9.1.1 Enhver som ønsker å delta i en konkurranse eller en organisert trening som anmelder eller deltager, må ha lisens utstedt av NBF.

  9.10  Inndragning av lisens
  9.10.1  En deltager eller funksjonær som deltar i en aktivitet som ikke er godkjent av NBF, FIA eller annet nasjonalt FIA-tilknyttet forbund kan straffes i henhold til bestemmelsene i ISR/NSR.

  Så ligger følgende tekst på vår nettside når det gjelder førerlisenser https://bilsport.no/lisenser/

  Førerlisens

  Norges Bilsportforbund (NBF) utsteder lisens til førere som er norske statsborgere eller andre som har permanent adresse i Norge.
  I lisensen inngår en ulykkesforsikring.
  Lisenser utstedt av NBF er kun gyldig i løp, trening eller event som er arrangert av en NBF-tilsluttet klubb og godkjent av NBF, eller i løp i andre land som er arrangert av klubb tilsluttet landets FIA-tilknyttede bilsportforbund og godkjent av dette.
  For å delta i trening, løp eller event arrangert av NBF-tilsluttet klubb, og godkjent av NBF må man ha lisens utstedt av NBF, eller av et annet lands bilsportforbund som er tilsluttet det internasjonale forbundet FIA. Lisens utstedt av annet norsk motorsportforbund enn NBF er ikke gyldig.

   

   

   

   

  Fra If i dag:

  Til den det måtte angå

  If er i dag leverandør av lisensforsing for NBF, NMF og Motorsport Norge.

   

  Vi er kjent med at det har vært diverse kommunikasjon rundt de respektive lisensforsikringers virkeområder/gyldighet.

  I den anledning ønsker If å presisere rammer og dekningsomfang for de respektive lisensforskringene.

   

  Samtlige lisensforsikringer som If leverer er gyldig med følgende forutsetninger:

   

  • Utøveren må ha løst gyldig lisens i det aktuelle forbund.
  • Lisensforsikringen er kun gyldig på arrangementer/organisert trening i regi og/eller godkjent av det aktuelle forbund.

   

  Med det aktuelle forbund menes forbundet hvor utøveren har løst lisens.

   

   

  Gunni Bjørke og Ulf Larsen

  UW Person

  Commercial

  Comments are closed.

Translate »